4 alçades

Un Pi Doble central que gira, al voltant del qual també giren quatre pinets de tres i quatre de dos. Una figura plàstica amb molt de moviment, que requereix una bona sincronització. La imatge, plaça de l’Ajuntament de València l’any 2019.

Contacte

No estem en tot moment. No obstant això, ens pot enviar un correu electrònic i ens posarem en contacte amb vostè, el més aviat possible .

Pinet Doble